Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Testamentariske gaver

Metodistkirkens Misjonsselskap er svært takknemlig for de testamentariske gaver organisasjonen får fra mennesker som ønsker at verdiene de har opparbeidet seg gjennom et liv skal gå til vårt arbeid. 

Det er en tillitssak å overlate midler til en organisasjon. Det er ofte trofaste givere over lang tid som melder at de ønsker å testamentere en gave til oss. De har erfaring med at gavene blir forvaltet på en god måte, og ønsker at verdiene skal komme mennesker som lider på grunn av fattigdom, sykdom, urettferdighet eller annet til gode.

Vår takknemlighet går til alle som gjennom testamentariske gaver viser tillit til vårt virke. Det er ofte snakk om betydelige summer hvilket gjør det mulig for oss å gå inn i ulike prosjekter med økonomisk sikkerhet.

Fem gode grunner til å sette opp et testamente:

  • Du kan selv styre anvendelsene av de verdier du har opparbeidet
  • Du skaper ryddighet i fordelingen av verdiene
  • Du bestemmer hvem som skal videreføre ditt engasjement gjennom de verdier som blir igjen etter deg
  • Du unngår uro omkring disse spørsmål dersom du blir rammet av sykdom og mangler overskudd til å fastsette din siste vilje
  • Du kan tilkjennegi ditt engasjement for dine medmennesker i verden.

Les mer om testamenter i dokumentet under. Her er også forslag til testamente.

Relaterte dokumenter

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone