Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Gi en gave

Ønsker du å gi en engangsgave til vårt arbeid kan du gjøre det på følgende måte: 

Betale inn ønsket beløp med giro til kontonummer 3000 13 88084. Du trenger ikke oppgi avsender hvis du ikke ønsker det.

Adresse: Metodistkirkens Misjonsselskap, St. Olavs gt. 28, 0166 Oslo

Du kan også gi en gave ved å sende et valgfritt beløp til Vipps nummer 2248 eller sms 2248 med kodeord vann 100 eller vann 200

Vi gjør oppmerksom på at...

 • hvis du velger å gi anonymt, har Metodistkirkens Misjonsselskap ingen kontaktdetaljer på deg og kan derfor ikke informere deg om hvordan vi bruker pengene;
 • du som anonym giver ikke kan få skattelette for din gave. 
 • 15% av innsamlede midler går til administrasjonskostnader:

  Metodistkirkens Misjonsselskap setter stor pris på alle gaver vi får til arbeidet som gjøres i samarbeidslandene våre!

  Hele 85% av alle pengene som kommer inn til misjonen blir brukt i arbeidet ute i programmene våre, og kun 15% av innsamlede midler går til administrasjonskostnader.

  Administrasjonskostnadene går til å administrere våre programmer og gjør det mulig for oss å samle inn mer penger til arbeidet ute, blant annet gjennom 4 nyhetsbrev i året og årlige fadderoppdateringer, hjemmesiden misjonsselskap.no, nyheter og annonser som blir fremmet på Facebook og Instagram, og reiser til menigheter i hele landet. Vi er også til stede for å promotere misjonen på Årskonferansen, Sommerfesten og andre arrangement, med aktuelt informasjonsmateriell. I forbindelse med misjonsdagen gir vi ut misjonsnummeret av Brobyggeren til alle støttespillere, sammen med bønnekalenderen. Det lages også plakater som sendes ut til menighetene.

  Dette er altså nødvendige utgifter som gir oss økte inntekter til å kunne hjelpe enda flere i Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe til å få et bedre liv! Gjennom godt samarbeid og gode rutiner for kvalitetskontroll av arbeidet, vet vi at pengene som sendes ut blir brukt til det formålet de er tiltenkt. Vi har ekstern kontroll på alle regnskap, følger spesifikke regnskapsregler og etiske retningslinjer for innsamling.

  Ved innsamlinger til akutte nødhjelpssituasjoner, som Ebola, syklonen Idai og korona, sender vi ut 100% av innsamlede midler.

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone