Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Regionalt senter

Under evalueringen av Partnership in Development programmet CODEVPRO i Liberia i 2011, ble det anbefalt å etablere et Regionalt senter i vest Afrika, for et gjensidig samarbeid mellom Liberia, Sierra Leone og Norge. Anbefalingen var å skape et regionalt kompetansesenter for å styrke satsingen på kontinuerlig utvikling og forbedring av samfunnsutviklingsprogrammet "Partnership in Development".

Senteret har offisielt fått navnet West Africa Regional Centre (WARC).

Regionalt senter

SØR-SØR SAMARBEID

I 2011 var det felles diskusjoner mellom kirkene i Liberia og Sierra Leone og Metodistkirkens Misjonsselskap, for å se på muligheten for å utvide Partnership in Development-arbeidet til å omfatte Sierra Leone. Vedtak om dette fant sted i Sierra Leone tidlig i 2012, etterfulgt av opplæring både i Norge og i Liberia. Det ble bestemt at Partnership in Development-programmene i Sierra Leone og Liberia skal veilede og faglig støtte hverandre - følge opp og dele på den kunnskapen og erfaringen de har.

Opplæringen av staben i CELAD, Sierra Leone ble utført av CODEVPRO-staben i Liberia, med veildning og oppfølging av misjonskontoret i Norge. Det var et særdeles vellykket sør-sør samarbeid, og disse to programmene er nå likestilte og fortsetter sitt samarbeid med gjensidig utvksling av kompetanse og erfaring.

FORSKNING

Det er viktig å dokumentere arbeidet og resultater som er oppnådd gjennom de mange prosjektene ute i lokalsamfunnene. Vannpumper, latriner, skoler, lærerboliger, broer og klinikker har blitt bygget i landbyene, og det er lokalsamfunnet som har bestemt hva som er deres viktigste behov. De har i stor grad vært med på prosessen og har fått et stort eierforhold til det som er bygget. De har vært med på dugnaden som er organisert av en lokalkomite som de selv har valgt. Alle kan se det fysiske resultatet av innsatsen som har pågått fra noen måneder til over et år. Det er deres eget verk. Men det er ingen som kan se de usynlige resultatene. Hva har skjedd med de menneskene som har deltatt i denne planleggings- og byggeprosessen? Har de fått andre holdninger til livet og til sine egne muligheter? Har eventuelt endrede holdninger også forandret deres innstilling til livet på andre områder? Har de opplevd en myndiggjøring som har økt deres selvrespekt, selvtillit og selvbilde? Har dette i tilfelle forandret deres innstilling til myndighetene og gjort dem mer selvbevisste på sine rettigheter? Har denne prosessen hatt noen innvirkning på den lokale eller nasjonale metodistkirken? Disse og lignende spørsmål er ubesvart, og dette ønsker vi svar og dokumentasjon på.

UNIVERSITETSAMARBEID

For å få til forskning på Partnership in Development-programmet har Regionalt Senter invitert Metodistuniversitet i Monrovia, Liberia og Freetown, SL (UMU) og VID i Oslo til samarbeid. Det er hundrevis av prosjektrapporter som må gås gjennom og det er tusenvis av mennesker som er involvert og berørt i de mange landsbyene. For å koordinere forskningen er det ansatt en forskningskoordinator på Regionalt senter-kontoret i Monrovia.

Planen er at forskningen skal utføres av master-studenter fra UMU i Sierra Leone og Liberia, og fra VID/MF i Norge.

VERDIBASERT LEDELSE

I tillegg har det vært et ønske fra kirkene ute om opplæring av verdibasert ledelse på metodistuniversitetene i Liberia og Sierra Leone. Denne ledelsesfilosofien går som hånd i hanske med metodistkirkens kirkelige og diakonale arv. Forelesere fra VID i Oslo er godt i gang med opplæringen av lokale forelesere i våre samarbeidsland.

 

 

 

     
Relaterte artikler
11-15 april var jeg med på en interessant forelesningsserie om VBL på UMU. VBL = Verdibasert ledelse mens UMU = United Methodist University i Monrovia, Liberia. Det var professor Harald Askeland og programdirektør Leif Stapnes ved fakultetet for verdibasert ledelse ved VID vitenskapelige Høgskole (tidligere Diakonhjemmet Høgskole) som foreleste. Les mer
Datoen 13. februar 2013 er en merkedag for Partnership in Development (PID) programmet. Denne datoen underskrev tidligere misjonssekretær Tove Odland og de to biskopene fra Liberia og Sierra Leone en avtale om opprettelsen av Regional senter (Regional Centre). Detter senteret ble opprettet for å være med på å sikre at samarbeidet med Sierra Leone gjennom CELAD skulle få en god utvikling. Les mer

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone