Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Metodistkirkens Misjonsselskap har ansvaret for hele Metodistkirkens misjonsarbeid, både for samarbeid med kirker ute i verden og for misjonsengasjementet i Norge, og for informasjon og oppdateringer av menighetenes misjonsprosjekter i samarbeidslandene våre.

Vi har et nært samarbeid med alle avdelinger i Metodistkirken i Norge – men spesielt med Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund. Vi har arrangert flere leirer sammen med MBU. I India i 2005 og 2009, til Zimbabwe i 2003, 2007 og i 2013 var det påskeleir i Zimbabwe. I august 2011 ble det for første gang arrangert leir i Ukraina. Alle leire for barn og unge har misjonstema eller et misjonsprosjekt det samles penger til.
 
Kirkemagasinet Brobyggeren har misjonsstoff i hvert nummer. Slik når vi ut til mange med informasjon om arbeidet vi gjør, utfordringene vi har – og hva vi trenger støtte til.

Vi er en av medlemsorganisasjonene tilknyttet Kirkens Nødhjelp, hvor vi ønsker å være ressurser for hverandre. Vi er medlem av NORME og Egede Instituttet; økumeniske organisasjoner her i Norge. 

Som internasjonal kirke samarbeider vi nært med: 
- Global ministries – hovedkontor i Atlanta, USA 
European Methodist Council – v/ standing committee European Committee on Mission (ECOM) og standing committee European Fund Mission (FMIE)
- Northern Europe Central Conference Board of Global Ministries – der er følgende land representert: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Eurasia.

 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone