Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Fadderprogram i Zimbabwe

I Zimbabwe har vi flere fadderprogram å velge mellom.

Fairfield Children's homes, Old Mutare

Avtalen mellom Metodistkirkens Misjonsselskap og Fairfield Children’s Homes på misjonsstasjonen på Old Mutare i Zimbabwe om et nytt fadderprogram ble undertegnet i januar 2016.
Målet med fadderprogrammet er å «støtte barna på Fairfield Children’s homes, sånn at de utvikles og utdannes til å bli trygge, ansvarsbevisste og gode borgere av Zimbabwe”.
 

Fadderprogram i Zimbabwe

Foto: Marianne Munz

 

På Fairfield bor det rundt 75 barn, fordelt på 8 hus, med hver sin «mor». Disse barna er i forskjellig alder, så det blir en stor søskenflokk med ulike oppgaver i hjemmet, i tillegg til skolegang og lekser.

Gjennom Fairfield Children’s homes opplever barna at de har en familie med mor og søsken; her får de utdanning og en kristen oppdragelse. De opplever at de også betyr noe i samfunnet og står på lik linje med andre barn og unge.

Fadderprogrammet vi har her er et kollektivt fadderprogram. Det betyr at beløpet, 200 kroner i måneden, som fadderne betaler, ikke går til ett enkelt barn, men til fellesskapet på Fairfield, og vil bli brukt til skoleuniformer, skolepenger, og annet barna trenger. Fadderne vil derfor heller ikke få oppdatering og bilder av ett barn, men av en gruppe barn som representerer alle barna og deres hverdag.
Ønsker du å støtte barna på Fairfield?

Ta kontakt på fadder@metodistkirken.no eller klikk på "Bli fadder" øverst til høyre og bruk registreringsskjemaet der!

 

Mutambara

 

Fadderprogram i Zimbabwe

I 2005 startet vi opp det individuelle fadderprogrammet på Mutambara i Zimbabwe. Dette programmet er fremdeles et alternativ, men vi ønsker først og fremst faddere til vårt kollektive fadderskap på Mutambara.

Som fadder i det individuelle fadderprogrammet er du fadder til ett barn og vil få bilder og oppdateringer om dette barnet. Gjennom din støtte gir du langsiktig hjelp til utdanning, helse, livsvilkår og inntekts-skapning. Dette gjelder fadderbarna som er med i programmet, med det kan også føre til hjelp for andre familier som bor i fadder-barnets lokalsamfunn. Vi ønsker ikke at det skal være personlig kontakt, i form av brev og besøk. Dette fører lett til forskjellsbehandling og misunnelse.De fleste barna som støttes gjennom dette prosjektet har mistet begge foreldrene sine i HIV/AIDS.

Å støtte et kollektivt fadderskap, betyr at beløpet fadderne betaler ikke går til ett enkelt barn, men til alle barna i programmet, og vil bli brukt til skoleuniformer, skolepenger, og annet barna trenger. Fadderne vil derfor heller ikke få oppdatering og bilder av ett barn, men av en gruppe barn som representerer alle barna og deres hverdag.

Pastor Caleb Rubando er ansvarlig for programmet og oppdateringene for hvert enkelt barn.
Pastor Rubando sørger for innkjøp av uniformer, sko og skolemateriell, samt betaling av skolepenger for alle barna.
Det å være fadder koster kun 200 kr pr. måned. Kan du tenke deg å bli fadder for barn fra Mutambara-området i Zimbabwe så er det bare å fylle ut skjemaet du finner når du klikker på "Bli fadder", eller ta kontakt på fadder@misjonsselskap.no

 

 

 

 

     
Relaterte artikler
Misjonssekretær Øyvind Aske kan fortelle om en ny solid rekord for misjonsmarkedet på Sommerfesten. Les mer
Metodistkirkens Misjonsselskap har lenge arbeidet med å opprette nye fadderprogram. Denne uken ble avtalen med Faifield Children's Homes på misjonsstasjonen på Old Mutare i Zimbabwe undertegnet! Les mer

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone