Sammen om et bedre liv for alle mennesker

METODISTLINKEN MELLOM UKRAINA OG NORGE

Aske, Øyvind
04.03.2022
Det er ikke lenge siden og mange kan fremdeles huske Ukraina - Norge forbindelsene på -90 tallet. Det er nyttig å friske litt på hukommelsen.
METODISTLINKEN MELLOM UKRAINA OG NORGEHundretusener på flukt ut av Ukraina nå

Da Sovjetunionen ble oppløst i 1991, erklærte Ukraina seg som en selvstendig republikk. Etter noen år begynte vi å få nyheter fra GBGMs misjonærer Bill og Helen Lovelace. Nå bodde de i flåtebyen Kerch på Svartehavskysten på Krimhalvøya, som var en del av Ukraina. Bill hadde først vært pastor i St. Petersburg og ble så tilsynsmann for menighetene i Sør- Russland, Ukraina og Kaukasus. Helen og Bill bygde opp menigheten i Kerch i 1997-1999, det var primitive og fattigslige forhold. I 1999 flyttet de til hovedstaden Kyiv og tjente i 12 år med å bygge menighet i Kyiv, bygge opp Metodistkirken i hele Ukraina og anlegge og drive et gatebarn senter.

Det har vært mange norske på besøk i Kyiv og gatebarn senteret. MBU deltok på flere leirer for ungdom. Metodistkirkens kvinner deltok på 3 kvinnehelger, mange kontakter ble etablert og relasjoner ble knyttet. Det har vært en norsk arbeidsgruppe som har jobbet fysisk med senteret. Mange penger ble samlet inn til gatebarnsenteret. I 2005 var det gjenbesøk av ukrainske kvinner til Norge.

METODISTLINKEN MELLOM UKRAINA OG NORGEHelen og pastor Alla på gatebarnsenteret

I 2011 flyttet Helen og Bill til Litauen, mens gatebarnsenteret ble drevet videre av ukrainere med en amerikansk misjonær som veileder.  Siden 1990-tallet har det vokst fram rundt 10 metodistmenigheter i Ukraina, med rundt 300-400 tilhørige til sammen. Flere av disse har altså hatt forbindelser med norske metodister, unge og voksne, og det har blitt formidlet støtte fra Norge til Ukraina, for eks. forsendelse av klær, penger og  gaver.

Helen trekker fram det som vi nå alle opplever: Ukraina ble ikke glemt. I 2022, 11 år etter at Helen og Bill flyttet til Litauen, er forbindelsen stadig varm. Spontant har det blitt samlet inn penger fra metodister i Norge både lokalt og sentralt. Harstad og Skånland har samlet inn kr 55 000 til deres venneskapsmenighet i Chernivitsi. Innsamlingsaksjonen sentralt pr 4. mars nærmer seg kr 150 000! 17 000 USD er sendt til UMCOR som koordinerer hjelpearbeidet fra UMCs side. Dette er veldig moro og viser at Ukraina fremdeles har en plass i våre hjerter. Neste utfordring blir å gi flyktninger fra Ukraina husrom når de kommer til Norge.

METODISTLINKEN MELLOM UKRAINA OG NORGEKvinnehelg på 2000-tallet med deltagere fra Ukraina, Russland og Norge

Metodistmenighetene inne Ukraina fungerer nå under krigen som tilfluktssteder for flyktningene som nå er på vei ut av landet og en trygg havn midt i urolighetene. Kirkene er åpne og hvem som helst kan komme innom. De kan få med seg soveposer, mat, vann og klær. Noe medisiner deles også ut. Her kan de be og få forbønn på veien videre.

Pengene som blir samlet inn i Norge og fra metodistkirker i andre land blir nå sendt via UMCOR som er på plass i Moldova, Romania, Ungarn, Slovakia og Polen. Metodistbiskopene i Europa har hatt et møte om å finne sikre veier for å nå flyktningene. EUs antikorrupsjons og hvitvaskingsregler må følges. Biskopene ber om at ingen store pengesummer sendes direkte til vennskapsmenigheter eller enkeltpersoner. UMCOR er på plass og vet hva som behøves.

METODISTLINKEN MELLOM UKRAINA OG NORGENytt alterbilde ble ett resultat av kvinnehelgen

Helen understreker at mennesker som de og andre har kontakt med i Ukraina er takknemlig for penger og materiell støtte. Men det som også er veldig viktig er at noen tenker på dem og ber for dem. I den grad ukrainske kontakter kan nås på internett er slike vennskapelige meldinger en stor trøst og støtte. Vi må heller ikke lage kunstige skiller mellom ukrainere og russere. Det er regimet i Kreml ved president Putin som har planlagt og iverksatt den blodige krigen, IKKE den vanlige russer. Ukraina og Russland er som vi har hørt i media et broderfolk. Derfor er russerne på en måte like store ofre for denne aggresjonen som folk i Ukraina. Be både for Ukraina og Russland!

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone