Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Julehilsen

Aske, Øyvind
23.12.2021
Misjonen ønsker alle en gledelig Julehøytid og et velsignet Nytt År!

«Se jomfruen skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel, det betyr: Med oss er Gud.» Han kom til denne verdens fattige. Hyrdene var de første som bøyde seg for barnet. Han kom til denne verdens rike. Vismennene fra Østen bøyde seg for den nyfødte kongen og ga ham gaver. «Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»

Bildet er malt av Anne Isaksen

Måtte julehøytiden bringe den fred og glede i sinnet som bare Gud kan gi!  

 

Vi ønsker dere alle en velsignet julehøytid og et Godt nytt år!

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone