Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Julens nyhetsbrev

15.12.2021
I julens nyhetsbrev kan du blant annet lese om Chabadza’s nye initiativ i Zimbabwe, hvor ungdommer skal få opplæring i yrkesfag i prosjektene i landsbyene. Vi blir også bedre kjent med Lilliann E.R. Våje som er seniorkonsulent i Digni, og vår rådgiver. Er du ikke ferdig med julegavene enda, er det også en oversikt over årets alternative gaver. Gi en julegave med mening! Ønsker du å støtte arbeidet vårt, så kan du gi en gave til misjonen på kontonummer 3000 13 88084, eller send et valgfritt beløp på vipps til 2248. Merk med julegave Du kan også sende jul på sms til 2248 og gi 200 kroner. Vi ønsker dere en fortsatt velsignet adventstid!

Bærekraft i lokalsamfunnet og Ny strategi for kapasitetsbygging

Våre partnere er dyktige! I sin nye 5 års-plan introduserer Chabadza en strategi som de kaller for CSCS: Community Sustainability and Capacitation Strategy.

Det legges stor vekt på bærekraft og kapasitetsbygging i Partnership in Development-arbeidet, og Chabadzas nye strategi er med på å forsterke dette. Et av nøkkelprinsippene under bærekraft er å oppnå standardnivået som forventes og anbefales av myndighetene. Det er samtidig viktig at lokalsamfunnet styrkes gjennom å bruke lokale håndverkere. I Chatindo i Zimbabwe bygget lokale bygningsarbeidere landsbyens prosjekt; en 5 roms skole. Under en rutinesjekk gjort av Chabadza-staben viste det seg at standarden ikke var god nok, blant annet at støpen av gulvet og pussingen av murene ikke var bra nok. De lokale håndverkerne hadde grunnkunnskapene på plass, men var ikke oppdaterte på nye trender og anbefalinger. Chabadza leiet da inn bygningsarbeidere med anerkjent teknisk ekspertise for å rette opp feilene og gjøre jobben ferdig. Samtidig sørget Chabadza for at de kompetente håndverkerne fikk med seg de lokale håndtverkerne og lokale assistenter fra landsbyen, da primært arbeidsledig ungdom og kvinner. De skulle jobbe sammen med dem og lære seg moderne bygge- og håndverksteknikker og standarder. Dette var veldig vellykket i Chationdo, og to av ungdommene ble ansatt som lærlinger i byggefirmaet som jobbet på prosjektet.

Dette er en ny strategi som Chabadza har testet og som de planlegger å iverksette i alle prosjektene sine. Denne kompetanseoverføringen er avgjørende for lokalbefolkningen da den sørger for konkurransedyktige ferdigheter som vil øke deres verdi på arbeidsmarkedet. Den utruster også lokalsamfunnet med kunnskap som vil sikre kvalifisert vedlikehold av prosjektene i ettertid, og dermed øke bærekraften i prosjketet og utviklingsarbeidet i landsbyen. Strategien vil sikre kvalitetsprosjekter som i sin tur gjør at flere vil ha Chabadza som partner. Håndverksmessig opplæring vil bli en del av pakka ved siden av all annen opplæringen i landsbyene. Det vil også føre til at man vil redusere risikoen for å gjøre arbeid om igjen, og redusere materialsvinn.

Hele nyhetsbrevet finner du i lenken under.

Julens nyhetsbrev Julens nyhetsbrev

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone