Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Høstens nyhetsbrev

06.10.2021
I høstens nyhetsbrev kan du blant annet lese Emma Okai-Wleh sine tanker om hvordan vi kan bekjempe korrupsjon i kirken. Emma er direktør i samarbeidsprogrammet vårt i Liberia, CODEVPRO. Håper du vil ha glede av nyhetsbrevet med informasjon om hva som skjer i samarbeid-landene våre! Vi trenger støtte til arbeidet vårt, så gi gjerne en høstgave til misjonen på kontonummer 3000 13 88084, eller send et valgfritt beløp på vipps til 2248. Du kan også sende Høst på sms til 2248 og gi 200 kroner.

Hvordan bekjempe korrupsjon i kirken

I et notat fra Digni, paraplyorganisasjonen som formidler bistandspenger fra Norad til oss og 19 andre kirker og organisasjoner i Norge, slås det fast at det er et økende antall mislighetssaker hos store kirkepartnere i Sør.

Vår direktør i CODEVPRO i Liberia, Emma Okai-Wleh, kommenterer situasjonen:

Bibelen taler om korrupsjon som dødelig for menneskeheten og fordømmer handlingen. I 1. Johannes brev 2.16 leser vi at det er grunnleggende former for korrupsjon; kjødets lyst, øynenes lyst og hovmodig skryt av det en er og har. Dette manifesterer seg i synd på områdene sex, penger og makt.

Korrupsjon i kirken skulle bli tatt veldig alvorlig fordi kirken er det huset hvor folk kommer for å tilbe Gud og be om tilgivelse. Kirken må derfor være helt ren for synd og korrupsjon. I følge de 10 bud er for eksempel stjeling synd og må ikke forekomme i kirken.  Kirken trenger å være uklanderlig, fordi en av kirkens oppgaver er å forkynne den rette moral. Hvis kirken ikke kan forkynne om moral fordi den selv er korrupt, kan heller ikke kirken irettesette samfunnets onder. Slik vil kirken miste sin kraft og svikte menighetens håp.

Korrupsjon har med enkeltpersoners tankesett å gjøre, og uheldigvis finnes det mennesker i lederroller i mange kirker som mangler karakter og åndelig modenhet for å fylle sin rolle. Disse, som ofte i Liberia blir valgt på grunn av forretnings- eller familieforbindelser, forskanser seg i sin rolle og skaper frustrasjon for andre ledere, særlig hvis de er korrupte. Hvis du kommer ut for en vanskelig leder; ikke bli en selv. Gjør jobben din som du skal, og vis den samme karakter og lidenskap som Jesus. La Gud gjøre opp for deg, og arbeid for at Guds vilje skal skje i kirken. Som leder i kirken, ikke slåss for å få kontroll! Vær den lederen som Gud har kalt deg til å bli og la Ham åpne veien for deg.

For å løse saken om korrupsjon i kirken, så må lederne arbeide sammen i samfunnet og i kirken, for å rette opp det som mennesker har gjort galt, og fortsette å gjøre det fullkomne arbeidet som Gud gjør i verden. Kirken må gjennomføre antikorrupsjon-aksjoner og feie for egen dør, før den utvider kampen til samfunnet rundt. Kirken må bruke talestolen til å tale mot korrupsjon. Forkynnelse mot korrupsjon må alltid finne sted sammen med evangelieforkynnelse. Talestolen bør brukes til å spre budskapet om antikorrupsjon som finnes i skriften, der korrupsjon anses som synd, ikke bare som et sosio-økonomisk onde. Pastoral myndiggjøring og kompromissløs profetisk forkynnelse må vurderes. Dette er en måte å myndiggjøre den pastorale tjenesten på. Hvis forkynnelsen om antikorrupsjon skal lykkes, må pastorene få lønn. Pastorene som er drivkraften i denne tjenesten, må selv være sikret økonomisk i form av regelmessig lønn.

Kirkene, med deres lokale og internasjonale engasjement, må ha undervisning og kursing for de ansatte for å bevisstgjøre dem om ledelses temaer, som også inkluderer antikorrupsjon. Før ledere og tillitsvalgte blir engasjert i lokale eller internasjonale offentlige roller, må de få kunnskap om forandringer i metoder og prosedyrer.

Kirken burde styrke sin undervisning om tjenende lederskap som handler om å gi avkall på seg selv som leder. Kirken må bort fra praksisen om å ansette eller utnevne ledere basert på bestikkelser, etnisitet, vennskaps- eller familiebånd, men holde seg til kristen etikk. Kirken trenger å etablere en antikorrupsjons-komite som vil ha som oppgave å undersøke korrupsjonssaker og rapportere til biskop eller Årskonferansen for rettsforfølgelse. Hvis det blir avdekket korrupsjon hos en kirkeleder bør han eller hun bli stillt for retten, og hvis funnet skyldig, bli avskjediget.

Les resten av nyhetsbrevet her:

 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone