Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Et opprop om rettferdig vaksinefordeling til alle

Aske, Øyvind
22.09.2021
ECOM (Europeian Commission on Mission), som er en samling av misjonsledere innen Metodistkirken i Europa og som har misjons- og bistandsprosjekter i land utenfor Europa, var samlet i Oslo fra 16. til 19. september. Her ble følgende opprop vedtatt:

Som medlemmer i European Commission on Mission (ECOM)*, står vi solidarisk sammen i et opprop om rettferdig vaksinefordeling i den globale Covid-19 responsen. Som representanter og ledere i kirkens misjonsstyrer og utviklings organisasjoner, er vårt eneste fokus å tjene, støtte og lære fra våre partnere – kirker, organisasjoner og enkeltpersoner - som bor og arbeider i lokalsamfunn som er mest berørt av fattigdom i lavinntektsland rundt om i verden. Vi er overbevist om at det er avgjørende at regjeringer, farmasøytiske bedrifter, globale og lokale myndigheter tar konkrete grep for å fordele og gi tilgang til Covid-19 vaksinasjoner og sørger for å fordele dem på en mer rettferdig måte.

Det er avgjørende at de rikeste landene i verden slutter med hamstring og nasjonalisme som begrenser forsyninger til lavinntekts landene. Samtidig som innledende forpliktelser er en god begynnelse, er det mye mer vi kan gjøre og gi for å dele grunnleggende ressurser med den videre verden på dette tidspunktet i pandemien og i årene som ligger foran, når vi skal lære oss og leve med dette viruset. Denne rettferdige fordelingen må skje umiddelbart for å sikre at liv blir reddet i alle land i verden og fjerne forsinkelser og hindringer som hindrer vaksineutrullingen i lav inntekts land.

Forpliktelsen til rettferdige og delte ressurser er nødvendig og relevant ikke bare på dette tidspunktet, men for alle helsemessige og økonomiske kriser. Altfor ofte ser vi at de fattigste kommer i bakerste linje i  globale helse prioriteter. Tiden for å få en stans på denne urettferdigheten har for lengst gått ut. Koronapandemien gir oss en anledning til å stake ut en ny og rettferdig vei, når vi skal navigere gjennom krisen i kommende dager og år.

Vi ber alle kirker og trosfellesskap, støttespillere og venner i våre organisasjoner om å fortsette å spre faktisk og vitenskapelig basert informasjon. Vi må videre gjøre vårt for å stanse  kreativ og skadelig påvirkning og desinformasjon for å få folk til å unngå vaksinering. Det er ikke nok at vi selv blir vaksinert, vi må bygge tillit til vaksinen og sikre tilgang slik at alle våre naboer rundt om i verden kan bli vaksinert.

Vi krever at enkeltindivider, ledere og organisasjoner gjør deres del for å sikre at tilgang til vaksinen blir en realitet i verden i dag. Vi krever en rettferdig fordeling av vaksiner, nå!

 

__________________________________________________________________________________

*The European Commission on Mission (ECOM) er et fellesskap av ledere og representanter av Metodist misjonsstyrer, misjonsinitiativ og arbeidsgrupper og deres like i Europa sammen med the Gneral Board of Global Ministries (GBGM). ECOM er ansett som en relatert organisasjon innen the Europeian Methodist Council (EMC), og rapporterer derfor til EMC hvert år.

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone