Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Sommerens nyhetsbrev

07.07.2021
Samarbeidsprogrammet vårt i Zimbabwe, Chabadza, søker om ny 5 årsperiode fra 2022. Det ligger det mye arbeid bak! Dette kan dere lese mer om i nyhetsbrevet. Siden det ikke blir sommerfest i år, kjører vi utlodning digitalt. Formålet for innsamlingen i år er ny kirke i Gbason Town i Liberia. Premien i årets utlodning er en flott el-sparkesykkel! Ta lodd! Håper du vil ha glede av nyhetsbrevet med informasjon om hva som skjer i partnerskap-landene våre!

Chabadza søker om ny periode

Tiden går og tiden har gått. Tenk at Chabadza samarbeidet i Zimbabwe snart har rukket å bli 10 år! Etter konsultasjoner og planlegging i 2010-11 startet Chabadza programmet opp i januar 2012, og har holdt på siden.

Chabadza er et godt shona-ord for det norske ordet dugnad. Det betyr «Jeg kan hjelpe deg til å nå målet ditt», eller enklere «arbeide sammen». Chabadza kan bli tilbudt av en venn, en fremmed eller en nabo, men man kan også be om Chabadza. Chabadza gir anledninger til å arbeide sammen og dele historier mens man samarbeider. Sannelig har det blitt mange historier underveis, i alle landsbyene, gjennom de 10 årene. Det er gode historier, historier som gir framtid og håp!  Hver avtaleperiode er på 5 år, det er fordi vi får støtte fra NORAD gjennom Digni for 5 år av gangen.

Neste periode er for 2022-2026 og søknaden må være Digni i hende allerede 15. august. Kravene for å få statlige midler blir hele tiden innskjerpet. I år er det risikoelementet som blir særlig fokusert. Hvilke typer risiko? 1. Det sikkerhetsmessige: Alt som kan skade mennesker. 2. Det finansielle: Korrupsjon og tyveri av eiendeler. 3. Det operasjonelle: Å ikke få oppfylt målet for prosjektet. 4. Overensstemmelse og etterrettelighet: Arbeidet må følge de juridiske rammene. 5. Omdømme: Faren for å skade vårt rykte ved å samarbeide med «feil» partnere.

Sammen med alle andre spørsmål og faglige forhold som skal avklares skal søknaden inneholde en risikoanalyse som skal beskrive sannsynligheten for, og konsekvensene av, risiki som er nevnt ovenfor. Så må det gis en god og troverdig forklaring på hvordan vi har planlagt å forebygge alt farlig som kan skje. Dette er masse skrivebordsarbeid! Et annet fokusområde er forandringsteorier. En forandringsteori er en beskrivelse og en illustrasjon av hvordan og hvorfor en ønsket forandring er forventet å skje i lokalsamfunnet. Hva er det manglende mellomleddet mellom hva prosjektet gjør og den ønskede forandringen i landsbyen? Når alt dette er utførlig beskrevet kommer spørsmål om bærekraft, myndiggjøring og effektivitet. Myndighetene har også pålagt oss å følge opp spørsmål om miljø, likestilling og fred- og forsoning. På toppen av dette har vi de 17 bærekraftsmålene … Kort sagt, kravene er nesten uendelige og tiden fram til fristen er kort.

Det er partnerne ved Chabadzakontoret i Mutare som skal skrive søknaden, med god hjelp av MMs Digni-ekspert, Anne. Vi regner med og håper på at prosessen skal lykkes denne gangen også. Vi gjør det i lojalitet med oppdraget fra Gud og avtalen med kirken i Zimbabwe - å nå våre fattige og marginaliserte medmennesker på landsbygda i dette flotte landet. Med Guds hjelp ser vi fram til vår og Partnership in Developments (PiD) tredje 5-års periode i Zimbabwe.

Les hele nyhetsbrevet ved å klikke på linken under.

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone