Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Gjenoppbygging av Gbason Town kirken

Aske, Øyvind
07.06.2021
Den vise Salomo sa at det er en tid for alt som skjer under himmelen. Tiden for å rive ned er forbi, nå er tiden kommet for å bygge opp igjen metodistkirken i Gbason Town!

Hovedbilde: Et bilde etter en gudstjeneste på 70-tallet. Howard Barflan som var pinsepastor står som nr. 2 fra venstre. Kona Esther Barflan var den første kristne i Gbason Town. Hun arbeidet på metodistkirkens klinikk på misjonen. Hun er 93 og bor i dag i Monrovia hos sønnen sin mens Howard døde for noen år siden.

Vi har enda ikke fått svaret på når, hvorfor eller hvordan opprørerne rev ned den solide murbygningen under opprørskrigen 1989-2003. Etter krigen ble det gjort en rekonstruksjon av kirkebygget med tradisjonell pinne og leire bygge-teknikk. Så kom stormen og herjet med dette provisoriske bygget og det ble ubrukelig. Den vesle menigheten fikk etter dette adgang til å ha gudstjeneste i et hus på misjonsstasjonen. De siste årene har menigheten blitt betjent av en eldre pastor som nå har gått av med pensjon. Denne våren er det en ny-utdannet pastor som heter Hillary Jerbo som har tatt over. Han ankom Gbason Town i løpet av april/mai 2021.

Gjenoppbygging av Gbason Town kirkenPastor Hilary Jerbo

Den frodige naturen i Liberia har tatt over plassen der den nedblåste kirken ligger og menigheten ser seg om etter et annet sted å bygge. Gbason Town mission er nå jordbruksfakultetet for United Methodist University i Liberia med 93 studenter (2014 tall) + lærere. Det er godt for menigheten at de nå har fått en ny ung pastor. Med utsiktene til nytt kirkebygg i tillegg vil dette skape en ny optimisme. Det er åpenbart at de ansatte og studentene ved universitetet har betydd mye for menigheten. Likevel er ønsket at den nye kirken må bygges nede ved hovedveien for at landsbygreinen av menigheten også skal kjenne på fortsatt eierskap. Historien har hele tiden vært at kirken skulle være i landsbyen. Det opprinnelige kirkebygget lå i landsbyen. Det ble gjort en strategisk bestemmelse i 1975 da den nye sementkirken skulle bygges om at kirketomta måtte ligge der hvor folk bodde. Det skulle ikke være misjonens og misjonærenes kirke, men landsbyens. Slik er resonnementet tydeligvis også i 2021.

Kari Sol Tveter som var Gbason Town misjonær fra 1972-1979 forteller levende om sementkirken som ble bygget i 1975: «Sementblokkene ble laget opp på misjonen. Under en dugnad ble vi bedt om å bære en blokk ned til hovedveien der tomta lå. Det var tungt i tropeheten!»

Gjenoppbygging av Gbason Town kirkenEinar Sand og koret

Det var Gunnar Bårnes som «bygde misjonen» som også ledet byggearbeidet av kirken. Fra tidligere var det også en pinsekirke i Gbason Town hvor Rev. Barflan var prest. Det utviklet seg et veldig nært forhold til både Howard og Esther Barflan. Esther jobbet på klinikken på misjonen og på søndagene samarbeidet metodistkirken og pinsemenigheten om søndagsskolen.

Gjenoppbygging av Gbason Town kirkenSøndagsskolen med Kari Sol Tveter

Det ble etter hvert en stor søndagsskole i den nybygde metodistkirken. Den ble startet på verandaen til Kari. Kirsti Sand var også med. Etter hvert ble det så mange barn at de måtte flytte ned i den nye kirken – det ble naturlig siden barna bodde der nede. Kari forteller: «Vi samarbeidet med pinsekirken om søndagsskolen når den nye kirken ble bygd.  Kari hadde bibelfortelling med flanellograf for begge menighetene. Einar Sand tok så de voksne med seg over i pinsekirken og gikk deretter gjennom den samme fortellingen i pinsekirken, mens Kari og Kirsti sang videre med barna. Etterpå var det gudstjenester i begge kirker.»

Gjenoppbygging av Gbason Town kirkenMenighetskoret på 80-tallet

Kirken ble tatt i bruk i 1975 så snart den kom under tak med de gamle møblene og benkene for barn fra det aller første kirkebygget. Spesielt var julespill og påskespill populært. Det var proppfullt og folk stod i vinduene for å se inn. Kari husker at da det ble spørsmål om hvem som ville være Jesusbarnet var det ingen som ville låne ut babyen sin. Alle visste jo at Jesus skulle dø i påsken! Nyttårsaften var det som regel nyttårsvake hele natta og bønn for det nye året.

Gjenoppbygging av Gbason Town kirkenDet ringes til gudstjeneste Gjenoppbygging av Gbason Town kirken

I begynnelsen var det mye misjonærene som hadde ansvaret for søndagsgudstjenestene. Men snart sendte kirken nasjonale pastorer: Anna Kpaan, Thomas Doe, Elijah Nagbe. Øyvind Aske som var misjonær fra 1981-84 husker at Thomas Doe som hadde bakgrunn i hæren, som regel gikk bort til vinduet under prekenen og spyttet. Han var en fargerik pastor. En annen gang krøp det en slange opp under takbjelkene og pastor Doe ledet menigheten til å finne jordklumper for å kaste på slangen og jage den ut. Etterpå fortsatte gudstjenesten. Det var Beccy Jallah som ledet ungdomskoret. Det var populært da koret fikk kordrakter og antall ungdommer i koret økte kraftig.

Bibelkunnskapen i denne delen av Liberia var liten og misjonærene hadde faste kvelder i uka der de reiste ut i landsbyene og hadde bibelundervisning. Det var gjerne etter mørkets frembrudd da landsbyfolket hadde kommet hjem fra farmene sine i skogen og de hadde fått seg en matbit. Da ble det ringt inn til møte og undervisningene var jevnt over godt besøkt. I 1982 fikk menigheten den liberianske evangelisten John Russel på besøk og det brøt ut vekkelse i Gbason Town. Mange omvendte seg til Gud og tok et oppgjør med sitt tidligere liv. Blant annet ble amuletter og andre juju effekter brent offentlig på et bål i landsbyen. Tidlig søndag morgen ved soloppgang ble de nyomvendte døpt i elven, like bortenfor kirken. Et uforglemmelig øyeblikk! Etter dette tok kirkesøkningen seg opp. Mange av de som kom med var arbeidere på misjonens oljepalmeplantasje. Både Kari og Øyvind kan huske Kvinnenes internasjonale bønnedag 8. mars. Denne datoen hvert år var kirken full av kvinner som sang og ba avbrutt av vitnesbyrd og forkynnelse. Kari husker at dette var en viktig begivenhet for kvinnene. De opplevde dette som en fest og feiret at de hørte med i en større sammenheng. Lille Gbason Town UMC var også regnet blant alle verdens kirker! Øyvind husker et år at kvinnene fastet og ba inderlig til Gud, de tilbrakte hele dagen i kirken, fra morgen til kveld.

Gjenoppbygging av Gbason Town kirkenKari og Øyvind har til sammen bodd i Gbason Town i 10 år

Menighetens liv og historie i Gbason Town er mangfoldig og rik. Vi vet ikke når den ble grunnlagt eller av hvem. Vi har kun oversikt over tidsavsnittet etter 1972. Metodistmenigheten i Gbason Town har alltid vært liten, men har vært der som et trofaste vitnesbyrd om den treenige Gud. Den har talt inn i Sapofolkets hverdag og utfordret sine egne på liv og tro. Utallige mennesker, både liberianere, norske og amerikanere har vitnet i denne kirken om Jesus Kristus; Hans liv, død og oppstandelse; den har samlet folket om julens budskap, påskens dramatiske hendelser og pinsens under. Budskapet har blitt sunget, forkynt og formidlet gjennom utallige diakonale velgjerninger. Alt til Guds ære.

Gjenoppbygging av Gbason Town kirkenSkiltet til Gbason Town Mission ved hovedveien

Nå kan vi være med å gi landsbyen en etterlengtet ny utsikt i stedet for den nedrevne kirken. Den gamle kirkeruinen minner menigheten og landsbyen om krigen og elendigheten den førte med seg. Den nye kirken skal minne barn, unge og eldre i Gbason Town om en ny framtid for landsbyen og om Guds rike som alltid vil bestå. Be for Gbason Town!

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone