Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Minneord Evelyn Odén Hansen

Aske, Øyvind
09.04.2021
Tidligere misjonær Evelyn Odén Hansen døde 29. mars 2021 på sin 87 års fødselsdag.

 

Minneord Evelyn Odén Hansen

 I 1965 dro hun sammen med sin ektefelle Alf og deres 3 barn Mari, Gro og Geir til Malaysia på et 2-årig engasjement for Metodistkirkens misjonsselskap. Her arbeidet Alf som lege. Selv om de knyttet seg til den engelskspråklige metodistmenigheten på stedet, var Evelyn også sterkt knyttet til malaimenigheten som besto av blant annet mange tamiler. Her talte hun ved flere anledninger.

På hjemmebane førte hun sitt misjonsengasjement videre. Hun har fortsatt å være engasjert for misjonen ute og støttet menighetens arbeid. Men i tillegg ble det nærmisjonen som fikk hennes tid og krefter. Hun ville gjerne nå nye mennesker for Jesus også på hjemstedet. Hennes omsorg for mennesker viste seg gjennom et åpent hjem og samtaler. Hun var interessert i folks ve og vel. Menighetens i Porsgrunn nøt godt av hennes ressurser, for eksempel ved at hun var med å starte og drive Formiddagstreffet.

Evelyns liv var preget av trofasthet og et ønske om å tjene sin Herre og Mester.

Begravelsen foregikk fra Metodistkirken i Porsgrunn torsdag 8. april hvor prest Vidar Sten Bjerkseth forrettet. Deretter ble båren ført til Østre Porsgrunn kirkegård.

I takknemlighet lyser vi fred over hennes lyse og gode minne!

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone