Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Kristus er oppstanden!

Aske, Øyvind
31.03.2021
Den kristne høytiden påske blir av mange oppfattet som en skikk eller en vakker tradisjon, men uten noen dypere eller personlig betydning. Allikevel har dette ifølge Bibelens beretninger virkelig skjedd, og har historisk belegg: Mennesket Jesus Kristus, som selv kalte seg Guds Sønn, ble korsfestet, begravet og stod opp på den tredje dag.

 Paulus beskriver dette i 1. Korinterbrev 15,3-6:

«For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter Skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dagen etter Skriftene, og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn fem hundre søsken på en gang…»

Den eldgamle påskehilsenen kommer muligens fra kirken i Russland: «Kristus er oppstanden!» Svaret er: «Han er virkelig oppstanden!» I den sammenhengen er det spesielt å vite at det russiske ordet for søndag «voskreseniye» også betyr oppstandelse. Den dag i dag blir mennesker i Russland bare gjennom språket minnet om Jesu Kristi oppstandelse hver søndag.

Kristus er oppstanden – Han er virkelig oppstanden. God påske!

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone