Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Hope Church in Budapest – Church of Hope

Aske, Øyvind
25.02.2021
I Budapest I Ungarn er det tre metodistkirker. Hope Church er den minste av dem – men den har en fantastisk utstråling, fordi den ikke bare bærer håpet i navnet, men også lever det ut på en troverdig måte. Virksomheten i Hope Church mottar støtte fra FMIE (Funds for Mission in Europe) hvor også MM er med.

For 13 år siden, ble den da 50 årige Györgyi Vályi invitert til Hope Church i Budapest. Selv om hun hadde vært kirkegjenger siden barndommen, hadde hun aldri sett noe slikt som dette før: Forsamlingen var blandet, til og med hjemløse gikk på gudstjenestene – og det var en uttalt sosial følsomhet - som fremdeles karakteriserer denne menigheten i dag.

På den tiden studerte to eldre medlemmer teologi, og da Györgyi Vályi så deres entusiasme, ønsket hun også å utvide sin egen kunnskap ved å studere teologi. Hun hadde ikke noe spesielt mål, bare av interesse. Men det viktigste: uten å ane at Gud hadde en plan for henne. Å studere ved siden av heltids arbeid var hardt. I tillegg tok hun seg av sin sengeliggende bestemor i flere år. Når hun ser seg tilbake, er det klart for Györgyi Vályi: «Gud gav meg styrke til alt dette.» Uten hans hjelp ville hun trolig ha gitt opp.

Som en del av praksisperioden på et gamlehjem, ledet hun ukentlige bibelstudier med fokus på sosial veiledning. Dette fortsatte hun med etter at hun var ferdige med studiene. Samtidig åpnet det seg opp flere og flere tjenestemuligheter for henne i Metodistkirken – inntil hun ble spurt av kirken om å ta over ansvaret for Hope Church.

Györgyi Vályi nølte. Men da leste hun Johannes 15.16 og kjente at Gud talte til henne: «Du har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt deg…» Med fred i hjertet sa hun ja til denne nye utfordringen. Nå hun ser tilbake bekjenner hun: «Jeg begynte å forstå at denne vendingen i livet mitt ikke var en tilfeldighet, men Guds plan.» Etter mer enn 40 år som kosmetolog og gründer, var hun plutselig nybegynner igjen. Tjenesten i kirken presenterte henne for hindringer som måtte overvinnes – «og det lærte meg ydmykhet», innrømmer hun. «Jeg måtte vokse og lære hver dag – ikke bare i min kunnskap om Bibelen, men også som leder.»

På slutten av sitt første år ble hun usikker på grunn av alle vanskelighetene. Var det virkelig dette hun skulle gjøre? Igjen talte Gud til henne gjennom Bibelen: «Hør, min datter! Gå ikke for å sanke aks på noen annen åker.» Rut 2.8. Midt i Covid-19 pandemien, vokste en ny yrkesmessig selvsikkerhet i henne og hun fortsatte sin tjeneste. I mange uker var det ikke mulig å bruke rommene i kirken. Kontakten gjennom internett og telefon ble stadig viktigere. Men gjennom denne tiden som var helt uten sidestykke, vokste kirken enda tettere sammen.

Hope Church in Budapest – Church of HopeGyörgyi Vályi (venstre) og medarbeidere i Hope Community deler også sin fritid - her på en felles ekskursjon.

«Vi er ikke mange» sier Györgyi Vályi. «Omtrent 15 til 20 mennesker samles regelmessig til gudstjenestene».  Men hun føler seg ikke alene på grunn av dette. «Vi holder kontakten også utenfor kirken, vi ber for hverandre og bruker tid sammen.» Framfor alt understreker hun den sosiale følsomheten i kirken. Hver og en tjener mennesker i utkantene av samfunnet og sørger for at håpet er plantet i menneskenes hjerter på en praktisk måte. «Menneskelig talt, så tjener vi utenfor vår evne, spesielt siden gjennomsnittsalderen vår er mellom 60 og 65 år. Men fordi vi responderer på et kall vi har fått av Gud, så kan vi også trekke på krefter fra oven.»

Men hvordan blir troens håp levert videre helt konkret? Györgyi Vályi trenger ikke tenke lenge: «Klari og Bandi forkynte for hjemløse i en undergang inntil restriksjonene gjorde denne tjenesten umulig. Bandi har også forkynt på sykehus og Klari arbeider som veileder på et hjem for mødre med hjemløse barn eller som har flyktet fra sine voldelige ektemenn og fedre. Zsóka gjør besøk på et gamlehjem. Med Noras hjelp har vi støttet et Ungarsk talende lokalsamfunn i Transkarpatia (Ukraina) både finansielt og på andre måter. Marika jobber med gatebarn og besøker Rom familier i Tatabanya – 60 km fra Budapest.  Betti og hennes familie er involvert i en kristen litteratur tjeneste. Kata har forpliktet seg på å hjelpe alkoholiserte mennesker på vei til et nytt liv.»

Covid-19 pandemien kan kanskje begrense eller omdirigere aktivitetene og innflytelsen til Hope Church. Det er derfor Györgyi Vályis bønn «at kirken må anerkjenne den veien Gud ønsker oss at vi skal gå». Hun stoler på at Gud har forberedt vidunderlige ting for de som elsker ham. Og mens hun besluttsomt venter på at dette skal bli synlig, arbeider hun midt  i disse dagenes usikkerhet for å gjøre Hope Church til et håp for mange mennesker.

Kilde: UMC i Ungarn / Urs Schweitzer, biskop Patrick Streiffs assistent.

 

 

 

 

 

 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone