Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Hope Center of Latvia

Aske, Øyvind
18.02.2021
Gjennom Misjonsselskapet vårt støtter vi også misjonsarbeid i Europa gjennom FMIE (Funds for Mission in Europe). Vi støtter med et årlig beløp og FMIE-styret møtes en gang pr år for blant annet å bestemme hvem av søkerne som skal bli tildelt midler. Det er representanter fra mange av UMC kirkene i Europa på styremøtene, fra Norge er det misjonssekretæren som møter. Bevilgningene går både til diakonale og evangeliske tiltak. Hope Center of Latvia tilbyr mødre som har opplevd psykiske, fysiske og sosiale overgrep en omsorgsfull atmosfære der de kan forberede seg før fødselen og få hjelp til å takle livet etter fødselen. Et annet mål er å kunne tilby en trygg og sunn omgivelse i barnets første viktige leveår.
Hope Center of Latvia

Covid-19 pandemien brakte med seg mange utfordringer. Behovet for å isolere mødre og barn viste seg å være utfordrende. Senter arbeiderne måtte bli mer årvåkne og forsikre seg om at sosial distansering og håndvask ble utført. Overflater måtte desinfiseres med jevne mellomrom. Mødrene med mentale utfordringer måtte gjentatte ganger bli minnet på og forklart på nytt årsakene til de nye reglene.  Pandemien fikk oss til å innse hvor viktig tjenesten er for mødrene med mentale utfordringer og barna deres. Senteret var i stand til å sikre at deres sikkerhet ble ivaretatt så godt som mulig. De måtte hele tiden bli minnet på behovet og alvoret i saken.

Gjennom årene har klientene ved senteret endret seg dramatisk. For øyeblikket er alle mødrene bosatt på senteret offisielt klassifisert som mentalt utfordret med ulik alvorlighetsgrad. Det er ingen mødre som ikke kan ta vare på sine egne fysiske behov, men alle har vanskeligheter med å ta ansvar for sine handlinger, forpliktelser og planer. De må drilles i å huske at deres barns velferd må være første prioritet. Noen som har vært på senteret en stund er nå i stand til å ha arbeid utenfor senteret. Problemer oppstår hvis arbeidsgiveren mister tålmodigheten.

Hope Center of Latvia

Det er en enorm mangel på steder som er villige til å arbeide med disse mødrene og i det siste synes Hope Center å ha blitt favoritt stedet for utplassering. Dette har dermed brakt med seg mange utfordringer for tjenesten.

Covid-19 pandemien krevde stor årvåkenhet. Tilstedeværelsen av babyer og barn på senteret tiltrakk seg regjeringens granskning. Senteret ble stengt for alle besøkende og bare mødrene og barna hadde adgang. Dette betydde mye mer arbeid for meg. Jeg måtte gjøre all shoppingen og transport av klientene til deres medisinske avtaler, staben måtte håndheve restriksjoner og nye regler.

De daglige utfordringene med undervisning, gjenlæring av mødrene og opprettholde fred og harmoni før pandemien bleknet til sammenligning. Men til tross for disse utfordringene, har støttet fra FMIE hjulpet oss å fortsette denne viktige tjenesten blant mentalt utfordrete mødre og deres barn.

Gina Binane, bestyrer for Hope Center i Latvia

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone