Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Det blir jul i år også...

16.11.2020
...selv om det kanskje blir en annerledes jul, som alt annet i 2020. Men én ting som ikke er annerledes er at misjonen tilbyr alternative gaver, i år som alle andre år! Vi har gaver som kanskje har en enda større betydning i år, både for giveren og mottakeren av gavekortet, og særlig den som til slutt er den reelle mottaker av gaven - i et av våre samarbeidsland.

Covid-hygienepakke til prosjektlandsbyer; 200 kroner
Våre partnere i Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe har hatt stort fokus på bevisstgjøringskampanjer og reiser rundt til avsidesliggende landsbyer for å gi informasjon om Covid-19 viruset og hvordan man kan hindre smitte og spredning av den dødelige sykdommen. De har delt ut vaskebøtter med tappekran, såpe, desinfeksjonsmiddel, munnbind og termometer. Det er mange som har fått smittevernsutstyr, men det er fremdeles stort behov for å fortsette dette arbeidet.

Det blir jul i år også...

Kirkebygging i Vest Afrika; 150 kroner
Kirkelivet er veldig sentralt i Afrika, og i mange landsbyer finnes det en Metodistkirke. I Liberia og Sierra Leone er mange av kirkene ødelagt etter krig og uro, men også vær og klima har gjort sitt. Disse kirkene trenger restaurering, og mye kan gjøres med maling, sement og takplater. Andre steder ser vi at kirkene rett og slett er blitt for små, fordi Metodistkirken opplever stor vekst! Her ønsker de å bygge nye og større kirker.

Det blir jul i år også...

Mat til gravide på Mutambara; 100 kroner pr. uke
For å få ned spedbarns- og barseldødligheten i Zimbabwe, skal alle førstegangsfødende og de som forventer komplikasjoner komme til fødeklinikken noen uker før fødselen. Her bor de på Waiting mothers' shelter, og en sånn ordning har vi også på Mutambara. Her vil de få den hjelpen de trenger. De gravide lager selv maten de spiser, men i år er det tørke og korona og ekstra venskelig å skaffe mat. Denne bekymringen ligger nå på ledelsen på Mutambara, og de har satt i gang mange tiltak for bærekraftig forsyning av mat til de gravide. Foruten kjøkkenhage med grønnsaker som tomater og mais, har de også hatt et kyllingprosjekt med oppdrett av kylling.

Det blir jul i år også...

Vannpumper i samarbeidslandene; 250 kroner
Rent vann er livsviktig for god helse! Ved å støtte bygging av vannpumper er vi med på å redusere og forebygge sykdom og død forårsaket av forurenset vann, og det blir lettere å opprettholde god hygiene. Skolebarn lærer bedre og er mer til stede i undervisningen når de ikke er tørste, eller ute og leter etter vann. Når det bygges vannpumpe i landsbyen, slipper kvinner og barn å gå flere timer til nærmeste vannkilde. De kan bruke tiden sin på andre ting og utsettes heller ikke for faren for overgrep på veien.

Det blir jul i år også... Det blir jul i år også...

Skolesekk til et barn i Sierra Leone eller Liberia; 150 kroner
Gjennom Partnership in Development programmene våre, bygges det flere skoler. I Vest-Afrika er det mange barn som er foreldreløse etter sykdom og naturkatastrofer, eller har foreldre som ikke har råd til å sende dem på skolen. En skolesekk med utstyr vil gjøre det mulig for flere barn å gå på skolen. Utdannelse gir barna sjansen til å komme seg ut av fattigdom og sikre seg et bedre liv!

 

Takk for at du gir gaver med stor betydning for medmennesker våre i andre land!

  • Gavekortene kan brukes som julegaver, eller til andre store og små markeringer.
  • Du kan skrive ut gavekortene herfra ved å trykke på de forskjellige lenkene, eller ta kontakt med oss, så kan vi sende deg de gavekortene du trenger.
  • Beløpet kan betales via nettbank til vår konto nr: 3000 13 88084, eller du kan skrive ut giroen nedenfor, og betale via giro.
  • Merk betalingen «Covid-pakke», «Mat til gravide på Mutambara», «Kirkebygg i Vest Afrika», «Vannpumpe» eller «Skolesekker»
  • Benytt gjerne muligheten: «Godskrives menighet» (gjelder din menighet for misjonens gavestatistikk).

Merk! Du får skattefradrag på alle gaver som blir gitt til Metodistkirkens misjonsselskap. Det gjelder også disse gavene. Ta kontakt med oss om du ikke allerede har slik avtale med oss.

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone