Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Metodistkirkens uttalelse mot rasisme 16. juni 2020

Aske, Øyvind
30.06.2020
General Secretaries Table Møte mellom kirkens generalsekretærer The United Methodist Church 16. juni 2020 https://www.umc.org/en/content/general-secretaries-table-statement-on-racism

Nashville, Tennessee:

Sammen med ledere over hele kirken, har kirkens generalsekretærer i styrer og råd i UMC – Metodistkirken – markert dette øyeblikket som en tid til umiddelbar handling for å demontere rasisme i USA og i kirken. De siste og ufølsomme drapene på of George Floyd, Breonna Taylor and Ahmaud Arbery mens nasjonen allerede vakler under den uproporsjonale statistikken av afrikansk-amerikanske og urfolks-amerikanske COVID-19 dødsofre, har utløst rettferdig raseri, klage, protest og kall til handling og refleksjon. Vi skriver for å uttrykke vår egen harme, smerte og besluttsomhet til å gjøre forandringer i våre egne innflytelsesområder og for å støtte kirken i det maktpåliggende og pågående arbeidet for å eliminere rasisme.

Siden vi er en global kirke, vet vi at det er etnisk og rasemessig spenning og undertrykkelse i mange land som må adresseres. På grunn av den nåværende smerten og protesten i USA og særlig i historien om slaveriet, undertrykkelses-lovene og systemisk rasisme, taler vi inn i denne konteksten og vi setter pris på solidaritetserklæringer fra folk i hele verden.

Vi vet at rasismesykdommen har smittet USA og kirken mye lenger enn COVID-19 viruset og at fargede som er kvinner, LGBTQ og andre erfarer overlappende undertrykkende systemer. De sosiale prinsippene og «The Book of Resolutions» er full av uttalelser og kall til handlinger for å eliminere institusjonell rasisme, avsløre hvite privilegier og bekjenne bruk av  rasisme som gjennomsyrer samfunnet og kirken. Videre til å slutte med etnisk profilering og kriminalisering av fargede lokalsamfunn og heller binde oss til å bygge nye systemer som er grunnfestet på likeverd slik at alle mennesker kan blomstre. Verken våre råd eller kirken har adoptert disse resolusjonene, langt mindre latt arbeidet bli styrt av dem slik at de kan bli innfridd.

Vi bekjenner at vi har arbeid å gjøre i våre egne råd. Vi lover å se med nye øyne og fornyet forpliktelse på saker som har å gjøre med ansettelser, sammensetning og ledelse av våre styrer og fordelingen av ressurser i det viktige arbeidet med rettferdighet og likhet mellom folkegrupper. Vår nåværende bruk av verktøy som sporing av etnisk mangfold, bruk av standarder for lik lønn for likt arbeid og adferds koder, er ikke nok til å forvandle institusjoner med en majoritet av hvite til plasser der fargede personer er trygge på at deres gaver og talenter vil bli respektert og verdsatt. Vi vil gjøre mer.

Vi bekjenner at vi har arbeidet individuelt og i adskilte programmer med de sammensatte systemene som truer livene til afrikansk amerikanere og andre fargede. Vi forplikter oss til å støtte hverandre i arbeidet med å eliminere institusjonell rasisme og konstaterer at dette er et arbeid for hele kirken og for alle råd og utvalg. Vi anerkjenner den spesial ekspertisen som The General Commission on Religion and Race og andre bidrar med, men forbedringen av kirken og landet er ikke deres oppgave alene. Vi forplikter oss til å stille våre ressurser ved siden av våre kretser og ledere over hele kirken – årskonferansen, distriktet, den lokale menigheten, United Methodist Men, United Methodist Women – for å støtte opp under og knytte oss til dette viktige arbeidet.

Vi anbefaler de følgende resolusjoner og spesielt deres kall til handling, som en veiledning og innspill til hvor og med hvem The United Methodist Church kan engasjere seg på nytt i dette arbeidet som vi allerede har sagt at kirken skal gjøre.

Resolusjonene er hentet fra the Book of Resolutions, 2016:

Resolution 3376 -White Privilege in the United States

Vi ber menigheter med overveiende hvite medlemmer om:

  • Å reflektere over sin egen villighet til å ønske mennesker velkommen uten å ta hensyn til etnisitet og til å vurdere tilgjengeligheten av boliger, arbeidsplasser, utdannelse og rekreasjon innen lokalsamfunnet.
  • Å utfordre individuelle hvite personer til å bekjenne rasisme som synd og omvende seg fra tidligere og nåværende rasistiske handlinger.
  • Å kalle alle mennesker, uansett deres rasemessige og etniske herkomst, til å arbeide sammen for å gjenopprette Kristi brutte legeme.

Resolution 3379 - Stop Criminalizing Communities of Color

  • Kalle metodister til å skjelne og bedømme disse sakene, gjennom rammene for menneskerettigheter, etnisk rettferdighet og gjenopprettede prosesser.
  • Engasjere kirkene og lokalsamfunn til å tale høyt og offentlig om ansvarlighet fra politiet når det gjelder etnisk profilering, dårlig oppførsel, overgrep og drap.

Vi lover støtte til kirkens samlede fokus på Dismantling Racism: Pressing on to Freedom som nå blir utviklet av ledere i hele kirken.

General Board of Church and Society
Susan Henry-Crowe, General Secretary

General Board of Global Ministries
Thomas Kemper, General Secretary

General Board of Higher Education and Ministry
Greg Bergquist, General Secretary

Discipleship Ministries
Junius Dotson, General Secretary

Wespath Benefits and Investments
Barbara Boigegrain, General Secretary

General Commission on Archives and History
Alfred T. Day, III, General Secretary

General Council on Finance and Administration
Moses Kumar, General Secretary

General Commission on Religion and Race
Erin Hawkins, General Secretary

General Commission on the Status and Role of Women
Dawn Wiggins Hare, General Secretary

General Commission on United Methodist Men
Gil Hanke, General Secretary

United Methodist Communications
Dan Krause, General Secretary

United Methodist Publishing House
Brian Milford, President & Publisher

United Methodist Women
Harriett Olson, General Secretary

Connectional Table
Kennetha Bigham-Tsai, Chief Connectional Ministries Officer

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone