Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Høstens nyhetsbrev

Forster, Anne Ng
18.10.2017
Nyhetsbrevet ble sendt ut i begynnelsen av oktober, med hovedfokus på katastrofen i Freetown, Sierra Leone. Høstens nyhetsbrev har et nytt utseende, som matcher vår nye hjemmeside! Ønsker du å få tilsendt nyhetsbrevet i posten, eller på e-post, ta kontakt med oss, så sender vi det til deg!
Høstens nyhetsbrev

Katastrofen i Freetown, Sierra Leone

Søndag 14. august kollapset Sugar Loaf Mountain i Freetown og raste ut, etter at grunnen var blitt fullstendig mettet av regnvær over lengre tid. Forstaden Regent som ligger et par mil øst for Freetown sentrum ble overflommet av jord, søle, søppel, vegetasjon og bygningsrester. Katastrofen rammet også 12 bosetninger i vestre distrikter av byen. De siste tallene ligger på ca 500 døde og minimum 600 savnede. I alt 5 900 mennesker er berørt ved at de har mistet sine hjem og eiendeler. 3 000 er blitt hjemløse. 1,3 km med veier er ødelagt og kraftlinjer ligger nede. Denne situasjonen har skapt unntakstilstand i Freetown og har preget byen i stor grad. Metodistbiskop Yambasu har som vanlig engasjert seg og gjør alt hva han kan for å hjelpe og trøste de rammede. Han fikk raskt på plass et Disaster Respons team som har sørget for medisinsk hjelp, psyko-sosial rådgivning, mat, klær, hygieneartikler og skoleutstyr til de rammede. Våre partnere i Partnership in Development programmet CELAD er en aktiv del av dette teamet, hvor vår egen Smart Senesie er leder for det krevende arbeidet.

Også på vårt Hovedkontor her i Oslo ble arbeid lagt til side og tiden ble brukt på å snakke sammen og få ut informasjon til menighetene. Mandag og tirsdag ble det lagt ut informasjon på kirkens hjemmesider og på Face book. Tirsdag ble det skrevet et brev som ble sendt til menighetene for opplesning påfølgende søndag med oppfordring til bønn og innsamling av penger til Sierra Leone.

 

Høstens nyhetsbrev

Søndagsskolen i Arendal samler inn til ofrene for naturkatastrofen i Sierra Leone! Barna på Søndagsskolens store gruppe i Arendal hadde tatt initiativ for å samle inn penger til flomofrene i Sierra Leone. De gjorde en kjempeinnsats, stekte og solgte vafler på kirkekaffen søndag 3. september etter gudstjenesten, noe som resulterte i 1 503 kroner.

Det var barna selv som kom på denne ideen etter at brevet om innsamling og bønn for Sierra Leone ble lest opp i gudstjenesten søndagen før. Dette er et flott eksempel på nestekjærlighet i praksis.

 

Menighetenes respons er overveldende! Til sammen er det nå gitt nærmere kr 150 000 med giro, SMS, Vipps og innsendte kollekter. Misjonsselskapet sendte i begynnelsen av september 18 000 USD til Metodistkirken i Sierra Leone som skal brukes i nødhjelpsarbeidet. Denne nødhjelpsaksjonen som Metodistkirken har gjennomført viser tydelig de gode båndene vi har til Sierra Leone. Vi forkynner evangeliet i ord og handling og trår til når det gjelder som mest. Dette viste vi under ebola-aksjonen for et par år siden. Nå har vi vist det igjen. Dette er arven med det varme hjertet - for Gud og medmennesker. Den skal vi ta vare på. Takk for samarbeidet! Flott gjort!

Høstens nyhetsbrev

Les hele nyhetsbrevet ved å klikke på linken under.

 

Relaterte artikler
Biskopsrådet har utnevnt Biskop Warner Brown som interim biskop i Sierra Leone etter biskop John K. Yambasus plutselige dødsfall 16. august 2020. Les mer
Vi stanser først på brua, det var her det først begynte tilbake i 2014. Naturen har nå slettet alle spor etter anleggsarbeidet. Vegetasjonen vokser tett opp til steinsettingen og natursteinene er sauset inn i søle og rødt støv. Joy betyr glede og det var stor glede da CELAD svarte ja til Joyah om å bygge brohoder på begge sider av brua som veimyndighetene hadde laget over elva. De hadde slurvet med brohodene og resultatet var at brua lå der isolert med dype kløfter på hver side, utilgjengelig både for folk og fe, og ikke minst for biler. I regntiden vokser elva så mye at den hadde vasket ut jordmassene på hver side av brua. Les mer
- En stor takk for deres kjærlighet og omtanke for vårt folk her i Sierra Leone, sier biskop Yambasu. Les mer
Våre venner i Sierra Leone ber om hjelp, og det kan du være med og gi! Les mer

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone