Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Mer enn 133.000 kroner til nødhjelp i Sierra Leone

31.08.2017
- En stor takk for deres kjærlighet og omtanke for vårt folk her i Sierra Leone, sier biskop Yambasu.

Søndag 27. august ble det holdt en minnegudstjeneste for de som forsvant i ras- og flomkatastrofen i Freetown, Sierra Leone. Biskop Yambasu ledet prosesjonen og minnegudstjenesten som leder av kirkerådet i landet. Foto: Phileas Jusu, UMNS

Til Brobyggeren sier misjonssekretær Øyvind Aske:
- Vi er overveldet over resultatet av innsamlingen. Per i dag (torsdag 31. august) er det kommet inn i spontane gaver over Vips, SMS og bankinnskudd, samt offeret i gudstjenestene for ti dager siden, på over 133.000 kroner. Det er fortsatt noen menigheter som ikke har sendt inn pengene, men det håper vi er på vei nå. Vi har heller ikke stengt muligheten for å sende inn mer. Så det er fortsatt mulig at beløpet vil stige.
Selv om katastrofen nå er ute av nyhetsbildet, er nøden fortsatt stor i Freetown. De har nå gått fra redningsarbeid, over til nødhjelp og gjenoppbygging.
Størsteparten av midlene er allerede sendt, og resten vil bli ettersendt snarest. Dette for at midlene skal komme de nødstilte til hjelp så raskt som mulig.
Dette er en av våre første spontanaksjoner etter en katastrofe i et av våre samarbeidsland. Oppslutningen har vært fantastisk. Det er tydelig at samarbeidet vi har med Sierra Leone, Liberia og Zimbabwe har slått røtter og dannet tros- og vennskapsbånd på tvers av kulturer og avstander. Vi er søsken og føler et ansvar for hverandre.
Biskop Yambasu og våre medarbeidere i Sierra Leone uttrykker stor takknemlighet for pengene som er kommet inn. De setter lokale hender i stand til å hjelpe så mye mer enn de er i stand til alene.
Jeg vil gjerne rette en dyptfølt takk til alle menighetene og hver giver som har bidratt til denne aksjonen. Dere har gitt en respons som har rørt oss alle dypt, avslutter Øyvind Aske.

I en mail til misjonsselskapet i forrige uke sa biskop Yambasu:

- En stor takk for deres kjærlighet og omtanke for vårt folk her i Sierra Leone. Metodistkirken i Norge  fortsetter å være en sann og trofast partner i tjenesten med Sierra Leone. Det er vi dypt takknemlige for. Vi vil bruke pengene fra dere til å hjelpe ofrene og vi vil formidle hvordan vi har brukt dem til dere.

 

 Du kan fortsatt gi dine gaver direkte via Vipps og SMS. Vipps ønsket beløp til 2248, merk med HJELP SL, eller send HJELP SL 200 til 2248 på SMS for å gi 200 kroner til våre søsken i Sierra Leone. Gaver kan også overføres til misjonens bankgiro nr 3000 13 88084, merket med HJELP SL.

Pengene blir sendt videre til Metodistkirken i Sierra Leone sitt nødhjelpsarbeid i sin helhet.

 
 
 
Relaterte artikler
Biskopsrådet har utnevnt Biskop Warner Brown som interim biskop i Sierra Leone etter biskop John K. Yambasus plutselige dødsfall 16. august 2020. Les mer
Vi stanser først på brua, det var her det først begynte tilbake i 2014. Naturen har nå slettet alle spor etter anleggsarbeidet. Vegetasjonen vokser tett opp til steinsettingen og natursteinene er sauset inn i søle og rødt støv. Joy betyr glede og det var stor glede da CELAD svarte ja til Joyah om å bygge brohoder på begge sider av brua som veimyndighetene hadde laget over elva. De hadde slurvet med brohodene og resultatet var at brua lå der isolert med dype kløfter på hver side, utilgjengelig både for folk og fe, og ikke minst for biler. I regntiden vokser elva så mye at den hadde vasket ut jordmassene på hver side av brua. Les mer
Nyhetsbrevet ble sendt ut i begynnelsen av oktober, med hovedfokus på katastrofen i Freetown, Sierra Leone. Høstens nyhetsbrev har et nytt utseende, som matcher vår nye hjemmeside! Ønsker du å få tilsendt nyhetsbrevet i posten, eller på e-post, ta kontakt med oss, så sender vi det til deg! Les mer
Våre venner i Sierra Leone ber om hjelp, og det kan du være med og gi! Les mer

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone