Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Misjonsdagen 2014

Forster, Anne Ng
27.01.2014
Mye av materialet som ble lagt ut i forbindelse med misjonsdagen kan gjerne brukes ved andre anledninger også!

Misjonsdagen 2014

Film med informasjon, bilder og musikk om arbeidet vårt.

Metodistkirkens Misjonsselskap 2014-film

Oppdatert info fra samarbeidslandene våre.

Angola
India
Liberia
Litauen
Sierra Leone
Ukraina
Zimbabwe

Sammen med oppdateringene har vi sendt ut en fin bønn og veksellesing.

Bønn/Veksellesing

Bønnekalenderen for 2014 er sendt ut til alle menighetene. Den inneholder bønneemner fra våre forskjellige prosjekter i Angola, India, Sierra Leone, Liberia, Litauen, Ukraina og Zimbabwe, samt bønneemner fra Norge.

Bønnekalender 2014

Din støtte betyr mye for misjonsarbeidet!
Under har vi utarbeidet en liste med forslag til ulike måter å bidra, og vi mottar gjerne andre kreative innspill!

"Hva kan vi gjøre?"

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone