Sammen om et bedre liv for alle mennesker

VBL på UMU

Aske, Øyvind
25.04.2016
11-15 april var jeg med på en interessant forelesningsserie om VBL på UMU. VBL = Verdibasert ledelse mens UMU = United Methodist University i Monrovia, Liberia. Det var professor Harald Askeland og programdirektør Leif Stapnes ved fakultetet for verdibasert ledelse ved VID vitenskapelige Høgskole (tidligere Diakonhjemmet Høgskole) som foreleste.

VBL på UMU
  Skiltet foran Metodistuniversitetet i Ashmun Street i Monrovia

Jeg hadde lenge sett fram til denne undervisningsserien om verdibasert ledelse, men det
var med bange anelser jeg satte meg i bilen på hotellet for å reise til universitet på mandags morgenen. Tanken på en hel dag i en trykkende het, svett og luftfuktig forelesningssal var ikke fristende.
VBL på UMU
Harald Askeland er professor ved VID og har skrevet lærebøker om VBL

VBL på UMU
Salen bakfra

VBL på UMU
- og forfra


 VBL på UMU
Leif Stapnes er program direktør for fakultetet  for verdibasert ledelse, VID

VBL på UMU
Leif Stapnes deler kunnskap og erfaringer i sin forelsesning


VBL på UMU
Begge forelserne i aksjon

VBL på UMU
En vanskelig men viktig overgang: fra verdier hos mennsker til verdier i institusjoner og organisasjoner


Heldigvis hadde ledelsen ved UMU spandert et rom med luftavkjøling og vifter i taket. Budsjettet for denne uka inkluderte også frokost og lunsj for både lærere, tilretteleggere og studenter. Disse to elementene gjorde at vi fikk fullt utbytte av forelesningene. Likevel opplevde vi at det ble høy temperatur, ikke pga det tropiske klimaet, med pga engasjement og aktiv deltagelse. Da temaet «afrikansk lederskap» kom opp, ble diskusjonene så intense at vi måtte bryte av og fortsette dagen etter!
VBL på UMU
Engasjement og nerve

VBL på UMU
Det var  25 deltagere, både studenter og instruktører

VBL på UMU
Instruktør ved College of Liberal and Fine Arts, Frederic Luogon

VBL på UMU
Student ved Bishop John G. Innis Gbarnga School of Theology, Kenneth Jackson


VBL på UMU
 Professor Victor Massaquoi fra Sierra Leone var sammen med oss

VBL på UMU
CELADS Program koordinator Louisa Kamanda og teologi student Muriel Coker  var de to andre på det Sierra Leonske teamet


Og her er vi ved sakens kjerne – hva er det som kjennetegner afrikansk lederskap, hvilke verdier ligger i bunnen? En i klassen var ganske åpen. Han forklarte at hvis en leder i landsbyen forstod at en annen ung leder steg i gradene og sannsynligvis ville bli like dyktig som han selv, ville han sørge for at det ble lagt hindringer i veien for hans karriere. Spørsmålet «er det typisk afrikansk å tviholde på makten når man først har fått den?» ble drøftet. Dette spørsmålet er relatert til spørsmålet «Hva er rett ledelse i en afrikansk kontekst?» Spørsmål om korrupsjon ligger videre i vannskorpa. Som sagt, denne diskusjonen loddet dypt og det ble ikke så lett å gå videre.
VBL på UMU
Hver dag hadde vi god African lunsj

VBL på UMU
Biskop Innis med følge kom innom en dag: Biskopskandidat Samuel Quire og DS Marshall

VBL på UMU
Biskop Innis hilste oss og var svært fornøyd med å se utviklingen mellom universitetene i Liberia og Norge
og at VBL overføringen har startet opp

VBL på UMU
Foreleserne sammen med tilretteleggerne fra UMU sin side, Dean og Instruktør ved  BJGI School of Theology Yatta Roselyn Young og Vise-President og instruktør ved BJGIGST George Weagba


VBL på UMU
Alle deltagerne på VBL seminaret

Det var biskopene Innis og Yambasu som i sin tid ytret ønske om å knytte lederutdanning både i kirken og i tradisjonelle fag til begreper som menneskeverd, demokrati, likestilling, diakoni og verdibasert ledelse. Deres tanke er at kirken må fostre en ny type ledere som bryter med usunne gamle ledermodeller. Det er ledere som kan være med og bringe Liberia og Siera Leone inn i en ny tid gjennom en ny lederstandard. Hva er da bedre enn diakonale verdier? Det var fordi Diakonhjemmet kunne tilby VBL undervisning at de ble kontaktet. UMU har vært åpen for dette samarbeidet hele tiden. Nå er kontakten blitt varm og en avtale på 5 års samarbeid mellom de to universitetene ble undertegnet 8. februar 2016. 
VBL på UMU
UMUs nye President Johnson N. Gwaikolo besøkte seminaret 3 ganger,  her ved åpningen

VBL på UMU
Presidenten deler ut deltakersertifikat til Louisa Kamanda - neste steg er VBL til Sierra Leone!

VBL på UMU
Som seg hør og bør i Liberia - et stilig deltagersertifikat

VBL på UMU

Fra avslutningen - Leif og Øyvind synger "Navnet Jesus"

VBL på UMU
Takk for VBL-seminaret! Fasilitatorene har grunn til å være fornøyde. Del 2 fortsetter 1. uka i november.


Hva er Verdi Basert ledelse? Jeg sakser fra undervisningen: «Når verdier blir ansett som vesentlige – både av praktikere og akademikere – er det fordi verdier blir betraktet som arnested for handling.» «Nøkkelen til god ledelse er etter vårt syn felles anstrengelser for å bevisstgjøre verdier – både verdier som utgjør våre idealer, men også verdier som ligger gjemt i våre praksiser.» "Vi har alle et felles ansvar for verdier i et jobbfellesskap. Det sentrale momentet er "å løfte hverandre" på hverandres sterke sider, eller for å si det med en god metafor "å spille hverandre gode." Når de gode verdiene sosialiseres inn i organisasjonen utvikles "den gode organisasjonskultur". En slik ønsket organisasjonskultur er ikke noe man "kan beslutte", men er et resultat av målrettet og systematisk arbeid med verdier."

VBL på UMU 
I mitt hode gir modellen ovenfor mening: Nye ledere med nye verdier og ny adferd vil bygge en ny kultur som utvikler en ny (og bedre) praksis.  
   
Siste spørsmål: Hva har VBL på UMU med vårt misjonsarbeid å gjøre? Svaret på det er at det er UMU som etter hvert skal lede og gjennomføre forskningen på våre misjonsprosjekter i landsbyene. Da skal for eksempel slike spørsmål besvares: «Hva blir den langsiktige virkningen av våre misjonsprosjekter for lokalsamfunnet?» «Hva har deltakelse og gjennomføring av prosjekter betydd i myndiggjøringen av enkeltmenneskers liv?» «Hvilke virkninger har de lokale prosjektene hatt for veksten av metodistkirken i området?»
Dette blir et langt lerret å bleke. Vi har selv sett de lokale virkningene av PID programmet og vi er ikke i tvil om at vi har bidratt til en positiv utvikling. Med dokumenterte forskningsresultater vil vi stå sterkere når vi skal videreutvikle  PID modellen. Så ønsker vi at både utdannelsen, arbeidet og forskningen skal skje med de rette verdiene i bunnen.
 

Relaterte artikler
Datoen 13. februar 2013 er en merkedag for Partnership in Development (PID) programmet. Denne datoen underskrev tidligere misjonssekretær Tove Odland og de to biskopene fra Liberia og Sierra Leone en avtale om opprettelsen av Regional senter (Regional Centre). Detter senteret ble opprettet for å være med på å sikre at samarbeidet med Sierra Leone gjennom CELAD skulle få en god utvikling. Les mer

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone